Međunarodna konferencija “Prilagodljiva ponovna upotreba kulturne baštine i kružno gospodarstvo”

Međunarodna konferencija “Prilagodljiva ponovna upotreba kulturne baštine i kružno gospodarstvo”